19
Februar
Montag

Schnitzelbängg

Schnitzelbängg

Bei uns verkehren folgende Schnitzelbangg-Formationen: Comité-Bängg, BSG, Comité 1914, Bängg fir Basel und Bebbi-Bängg.

FAUTEUIL, TABOURETTLI & KAISERSAAL, 19:30 Uhr

Details / Tickets


21
Februar
Mittwoch

Schnitzelbängg

Schnitzelbängg

Bei uns verkehren folgende Schnitzelbangg-Formationen: Comité-Bängg, BSG, Comité 1914, Bängg fir Basel und Bebbi-Bängg.

FAUTEUIL, TABOURETTLI & KAISERSAAL, 19:30 Uhr

Details / Tickets